Sector Públic

Els nostres serveis són clau per al benestar d’un país: subministrament de fred i calor, manteniment integral i il·luminació d’espais públics.

Fa temps que treballem conjuntament amb les nostres autoritats (Consell General, Govern, Comuns, públiques i parapúbliques) per millorar el benestar del nostre territori:

– renovant i subministrant energia tèrmica;
– realitzant el manteniment i la gestió integral del nostre patrimoni;
– protegint el medi ambient amb les nostres solucions;
– controlant les despeses mitjançant els nostres serveis;
– sent innovadors i rendibles.

Treballem conjuntament amb les nostres autoritats per millorar el benestar del nostre país

Els reptes de futur del país són el nostre millor incentiu. Seguirem treballant i apostem per aportar al conjunt de l’administració la nostra experiència i el nostre suport davant els nous i importants projectes que sorgeixin a curt i mitjà termini.

El nostre compromís

-Millorar i renovar constantment el nostre patrimoni.
-Aportar la nostra experiència en gestió integral al conjunt de les entitats públiques.
-Adequar les instal·lacions i oferir les solucions més innovadores i adients per a la preservació del medi ambient.
-Donar suport tècnic i econòmic als nous projectes de futur de les nostres administracions.
-Continuar formant els nostres tècnics amb la millor preparació teòrica i pràctica, per donar així la resposta de més alt nivell a la demanda de noves tecnologies.

 

SERVEIS