Manteniment

Realitzem el manteniment d’instal·lacions i la seva gestió multitècnica en qualsevol edifici dels sectors públic, terciari, industrial i hospitalari, amb un entorn agradable i segur.

Tant la nostra experiència com els recursos tècnics i humans que destinem, ens permeten reduir els costos d’explotació i energètics i garantir així mateix la bona conducció de les instal·lacions.

Complim amb les exigències dels nostres clients, els assessorem i adaptem les nostres respostes a les seves necessitats.

Manteniments que desenvolupem

-Manteniment multitècnic d’instal·lacions (edificis corporatius, tècnics, comercials, hospitals, indústries, etc.).
-Manteniment d’instal·lacions de refrigeració industrial.
-Manteniment normatiu.
-Manteniment preventiu.
-Manteniment correctiu.
-Manteniment i conducció de centrals d’energia.
-Gestió del manteniment GMAO.
-Telegestió.

El nostre compromís

-Millorar la seguretat i el confort dels ocupants.
-Optimitzar la factura energètica i reduir el cost d’explotació.
-Millorar les instal·lacions, adaptant-les a les necessitats reals i als reglaments tècnics, mediambientals i sanitaris.
-Assegurar la continuïtat del funcionament.
-Reduir i racionalitzar els costos d’explotació relacionats amb el manteniment i la conservació dels edificis.
-Simplificar el servei: proporcionar un interlocutor únic per a la gestió dels serveis de l’edifici.

SERVEIS