Instal·lacions

Gestionem el disseny, el muntatge i la posada en funcionament de tot tipus d’instal·lacions amb components energètics.

Les inversions dels nostres clients representen un actiu i un valuós bé. Per això, en el nostre treball és fonamental implementar una metodologia sistemàtica que garanteixi un resultat òptim en qualitat, terminis i prestacions.

Treballem per adaptar les nostres instal·lacions a estrictes protocols de control de qualitat, amb el màxim rigor i compromís per aconseguir els objectius finals que esperen els clients, tant des de la nostra oficina tècnica, com els responsables de contractes i el conjunt dels nostres tècnics.

També fem èmfasi i som molt rigorosos amb el compliment dels objectius mediambientals.

Tot el nostre treball queda documentat tècnicament amb exactitud i fidelitat a l’estat final.

Instal·lacions que desenvolupem

-Climatització i ventilació.
-Electricitat BT / MT
-Xarxes de distribució de fluids energètics.
-Xarxes de sanejament, fontaneria i tractament d’aigua.
-Refrigeració industrial.
-Sistemes de detecció i control contra incendis.
-Instal·lacions especials de sales blanques i bio seguretat.
-Sistemes IT de telecomunicacions i dades.
-Sistemes de videovigilància CCTV i control d’accessos.
-Sistemes BSM (building management system), programació de PLC’S i sistemes d’integració Scada.
-Ascensors i muntacàrregues.
-Enllumenat públic i sistemes intel·ligents de trànsit.
-Centrals de cogeneració amb motors i turbines.

El nostre compromís

-Amb el termini de realització de les instal·lacions.
-Amb la qualitat i l’eficiència de funcionament dels equips i dels elements de camp.
-Amb el cost d’instal·lació dels equips i dels sistemes.
-Amb la qualitat del servei postvenda.

SERVEIS