Gestió energètica

Gestionem les energies primàries i les convertim en energies útils per als nostres clients.

Objectiu: reduir les factures energètiques i adequar les seves instal·lacions a les normatives tecnològiques actuals.

Operant com a Empresa de Serveis Energètics (ESE / ESCO), gestionem tot el procés de la demanda energètica (ja sigui elèctrica o tèrmica: per refrigeració, calefacció, ACD, etc.) i millorem l’eficiència energètica.

Reduim les factures energètiques i adequem les seves instal·lacions a les normatives tecnològiques actuals.
Oferim un sistema energètic integral

-Gestionem la compra d’energia primària (electricitat, gas, gasoil, biomassa, etc.).
-Transformem l’energia primària en útil: ens fem responsables del disseny, la construcció, el manteniment, la gestió i el finançament de les centrals d’energia i producció.
-Subministrem l’energia final (aigua freda, calenta, vapor, etc.) amb compromís de resultats garantits de quantitat, qualitat, disponibilitat i rendiment.

El nostre compromís

-Reduir la factura energètica global dels nostres clients (costos energètics, operatius i de manteniment).
-Adequar a la normativa vigent les instal·lacions obsoletes, poc fiables o ineficients, amb tecnologies actuals.
-Millorar la qualitat dels serveis.
-Assumir les inversions econòmiques de millora de manteniment de les instal·lacions, amb garantia total en cas d’avaries, depreciació i obsolescència.
-Facilitar la possibilitat de rebre subvencions, bonificacions de règim especial, etc.

SERVEIS