Certificacions

Compromesos amb la qualitat i la conservació del medi ambient.

La direcció general d’Agefred Servei, Same i Palmir Espineta va incorporar en la política general de l’empresa el compromís amb la qualitat i el medi ambient, amb un sistema d’implantació, seguiment i avaluació periòdica basat en les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001.

Aquest sistema de gestió, la formació permanent i la implicació de tot el col·lectiu de l’empresa garanteixen tant la millora permanent dels nostres serveis com la prevenció, la protecció i la conservació del medi ambient en totes les nostres activitats.

Un compromís que assumeix des de l’equip tècnic fins a la direcció general. Un compromís que ens permet seguir millorant cada dia.

Resultats de
l’acompliment ambiental
i de qualitat

SERVEIS