Eficiència energètica

AgefredServei i Same aporten tota l’experiència del grup en matèria d’eficiència energètica i mediambiental per contribuir al desenvolupament sostenible.

L’eficiència energètica és el conjunt de mètodes i tècniques que redueixen el consum d’energia. Permet reduir els costos energètics, controlar i regular el consum i proporcionar eines de producció més eficients.

La nostra innovació destaca per desenvolupar equips d’alta tecnologia i mètodes d’anàlisi complexos per identificar els camps a optimitzar prioritàriament.

El 17 juny de 2010 el Consell Europeu va fixar un estalvi del 20 % del consum d’energia primària com a objectiu per al 2020.

Dissenyem i desenvolupem solucions tècniques innovadores, amb millors resultats, costos reduïts i menys impacte mediambiental per tal d’integrar-les en les nostres ofertes.

El nostre compromís

-Gestió energètica que optimitzi tota la cadena d’energia.
-Conducció parametritzada de les instal·lacions.
-Manteniment preventiu i correctiu amb sistema de televigilància i intervenció 24/24.
-Concepció, instal·lació i finançament amb solucions diferenciades en el marc de contactes d’eficiència energètica.
-Garantia total per reparació i renovació, amb pressupost anual tancat.

SERVEIS