Avís legal

Propietat intel·lectual

Tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es publiquen com a part de la pàgina web, en especial totes les imatges i fotografies, corresponen en tot moment a Agefredservei / Same i / o als que atorguen llicència per al seu ús. Només es pot fer ús d’aquest material amb autorització expressa d’Agefredservei / Same i / o els que atorguen la llicència i en la forma que s’estipuli en l’autorització. Agefredservei / Same i/o els que atorguen les llicències es reserven el dret d’exercir accions judicials contra aquells tots aquells que hagin fet ús del material sense l’esmentada autorització o que, tenint autorització, l’hagin utilitzat de forma incorrecta.
.

Exclusió de responsabilitat

L’empresa no es responsabilitza dels possibles errors de la informació publicada en aquesta pàgina web.
Si té algun dubte o comentari respecte al contingut d’aquesta pàgina web , si us plau contacti a : agefredservei@agfs.ad

.

Propiedad intelectual

Todo copyright, marca registrada y otros derechos de propiedad intelectual sobre los materiales o contenidos que se publican como parte de la página web, en especial todas las imágenes y fotografías, corresponden en todo momento a Agefredservei / Same y / o los que otorgan licencia para su uso. Sólo se puede hacer uso de este material con autorización expresa de Agefredservei / Same y / o los que otorgan la licencia y en la forma que se estipule en la autorización. Agefredservei / Same y / o los que otorgan las licencias se reservan el derecho de ejercer acciones judiciales contra aquellos todos aquellos que hayan hecho uso del material sin dicha autorización o que, teniendo autorización, lo hayan utilizado de forma incorrecta.
.

Exclusión de responsabilidad

La empresa no se responsabiliza de los posibles errores de la información publicada en esta página web.
Si tiene alguna duda o comentario respecto al contenido de esta página web, por favor contacte a: agefredservei@agfs.ad

.